Jamboree,

Jamboree

Scouterna, världens största värdedrivna organisation, arrangerar var 4:de år ett globalt event, ett sk. Jamboree. Groo var med och höll workshops för 40.000 scouter från 156 länder. Vi känner oss idag mycket trygga med hur väl vårt verktyg The CoreValueSolitaire fungerar och vilka insikter den ger. Är ett utmärkt redskap bl.a. för att skapa en tydligare kommunikation i grupper och hur gruppen ska hantera de hinder som finns på vägen till målet.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment