Introduktion

resultat-karlek

 

värderingar

Inverkan på motivation, mening och prestation

Medvetenheten av ens personliga värderingar påverkar produktiviteten i betydligt större omfattning än medvetenheten av arbetsgivarens värderingar (Journal of Business Ethics, Vol. 12, nr. 5)

Genom att stå fast vid/leva efter dina värderingar placerar du dig i ett tillstånd av ”flow” där du utmanas och får använda din fulla potential (Wikipedia). Lev efter dina värderingar oavsett vilka de är. Du gör människor förvirrade när du inte följer dessa, då kan de inte förutse hur du tänker agera. (Rosa Say)

Samhällsutvecklingen och värderingar

Mekaniska industriella verksamheter sysselsätter inte längre flest människor . Idag tillbringar de flesta människor sina timmar på arbetet med att möta människor, hantera information eller symboler vilket innebär att de som arbetar inom denna kunskaps sektor måste dra egna slutsatser, göra egna val och ta egna beslut. Grunden för att kunna ta ställning och göra egna val, är att kunna avgöra vad som är rätt och fel dvs. att känna till sina värderingar.

Att framgångsrikt nå fram med ditt budskap

Svårigheten att nå fram med sitt budskap beror på att det uppkommer ett ”brus” mellan sändaren och mottagaren. Bruset består av både inre och yttre faktorer. Bland de inre finner du bla. värderingar som påverkar tolkningen av de budskap som mottages (Shannen och Weaver).

Låt oss använda Hofstedts ”lök” modell som grund. Den har tre skal, det yttre består av Symboler, i mellan skiktet hittar du Hjältar och Ritualer och i det innersta har du Värderingar. Sändaren har ett behov att komma innanför skalet och nå fram till mottagarens känslor, att nå värderingarna, för att framgångsrikt nå fram med sitt budskap. (Segerfeldt, 2002)

Definition av Värderingar

Värderingar berättar för människor vad som är bra, fördelaktigt, viktigt, användbart, vackert, åtråvärt, konstruktivt etc. De ger svaren på frågan varför människor gör vad de gör. De hjälper människor att lösa vanliga mänskliga problem för att överleva. Över tid formas de till grunden till traditioner som människor upplever som viktiga i sina dagliga liv.

Värderingar kan vara positiva och negativa, en del är destruktiva. Värderingar bestämmer, reglerar och modifierar relationen mellan individer, organisationer, institutioner och samhällen. I gruppsituationer kan samstämmiga värderingar vara en faktor som skapar tillit mellan gruppmedlemmar. Barber (1983) hävdar att överens­stämmande värderingar är en grund­förutsättning för tillit, oavsett om man talar om en familjerelation, en arbetsrelation eller om man ska anamma ett råd från en expert. Genom gemensamma värderingar reduceras den ovisshet som följer i situationer då man ifrågasätter graden av tillit gentemot sina medaktörer.

Rokeach (1973) talar om att värderingar kan fungera som normer, som en slags plan för konfliktlösning och beslutsfattande samt som motiverande faktor. Värderingar är en integrerad del av alla kulturer. Rokeach (1973) menar att värderingar aldrig är isolerade från varandra, utan en individ har en mängd värderingar som integreras och tillsammans bildar ett värderingssystem. Detta värderingssystem bygger upp något slags prioriterings­system som talar om för oss vilka beteenden som är att föredra framför andra i olika situationer. Följden blir en effektivisering genom att beslutsprocesser påskyndas och förenklas (Agle och Caldwell, 1999).

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/b/5/0/groo.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *